Yatay Yalıtım

YATAY YALITIM / ÇOK KADEMELI ENJEKSIYON

Yatay kilit (basınçlı enjeksiyon), sızarak yükselen nemi önleme amaçlı bir yalıtım sistemidir. Günümüzde kilerleri oturma alanına dönüştürenler çoğalıyor. Bu kalite gereksinimini karşılayabilmek için birçok durumda nemli duvarlara sonradan usulüne uygun bir yapı yalıtımı yapılmalıdır. Boşluklar olması halinde önce bunlar çimento lehimiyle doldurulur. Yatay blokajın amacı yapıdaki sızıntı yarıklarını daraltıp nemin daha fazla yükselmesini önlemek ve duvardaki nem oranını azaltmaktır. Boşluk doldurma ve yatay blokajı yerleştirme aynı dolguç sistemi üzerinden gerçekleşir.

Ayrıcalıklar ve faydalar

 • Enjeksiyon bölgesinde duvar sağlamlaşması ve duvar sabitleşmesi
 • Boşlukların önceden doldurulmasıyla enjeksiyon sıvısı kullanımı azalır
 • Daha az donanım gereklidir, örn. daha az matkap aşınması ve dolguç ihtiyacı
 • Metre başına daha az çalışma süresi

Uygulama örnekleri

 • Eski yapılara sonradan uygulanabilir
 • Yapıya ve nemlenme derecesine bağlı olarak çeşitli yöntemler uygulanabilir
 • Onarım çalışmalarının alt yapısı olarak ön incelemeler kaçınılmazdır
 • Yatay blokajlar yapı biriminin tüm enine kesiti üzerine uygulanmalıdır

Kullanım alanları

 • Boşluklu duvarlar
 • Tekdüze tuğla duvar
 • Alkalitesi düşük ve nemlenme derecesi %80’den az olan tekdüze tuğla duvar
Artan nem

Diğer bilgiler:

WTA broşürü 4-4-04 / D
„Sızıntı neme karşılık duvar enjeksiyonu”

WTA broşürü E-4-10
„Sızıntı nem aktarımına karşı sertifikalı enjeksiyon maddeleriyle enjeksiyon yöntemleri”

WTA broşürü E-4-6, baskı 01.2012D
„Toprakla temas eden yapı aksamının sonradan yalıtılması“

Kullanım alanları

Kademelerin kullanımı

Uygulama

Boşlukları olan yapı duvarları

 

Kademe 1 (enjeksiyon harcı) ve kademe 2 (mikroemülsiyon) kombinasyonu

 

1. Enjeksiyon harcının enjeksiyonu (kademe1)
    • Boşluk doldurma
   
• Duvar sağlamlaştırma

2. Enjeksiyon harcının sertleşmesinden sonra mikroemülsiyonun (kademe 2) enjeksiyonu/
    
• Yatay yalıtımlamanın oluşturulması

Homojen tuğla duvarlar

 

Kademe 2 (mikroemülsiyon)

 

1. Mikroemülsiyonun enjeksiyonu
     • Yatay yalıtımlamanın oluşturulması

Düşük alkaliteli ve nem penetrasyonu derecesi> % 80 olan homojen tuğla duvarlar

Kademe 2 (mikroemülsiyon) ve kademe 3 (aktivatör) kombinasyonu

1. Mikroemülsiyonun enjeksiyonu
    
• Yatay yalıtımlamanın oluşturulması

2. Mikroemülsiyonun etkinleştirilmesi için aktivatörün ardıl enjeksiyonu

Kullanım alanları Kademelerin kullanımı Uygulama
Tuğla cephelerde yatay sızdırmazlık
Ortası boş duvarlarda yatay sızdırmazlık
Horizontal sealing

Horizontal sealing
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF open in german/englisch

PDF open in german/french

Mağaza

Almanca
İngilizce
Fransızca

Danışmanlık ve Satış

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de