Ankraj sistemleri

TEK YÖNLÜ SIKIŞTIRMA GÜCÜ AYARLAYICISI

Tek yönlü sıkıştırma gücü ayarlayıcısı

Tek yönlü sıkıştırma gücü ayarlayıcısı yapı bileşenlerini sıkıştırmaya ve sabit yüklü tutmaya yarar bir aygıttır. Bu, bir yapının yükünü sabit ayarlama, tutma ve istenirse bir elektronik ölçüm cihazı yoluyla kaydetme olanağı sağlar. Hatta devingen zorlamaların (örn; hafif depremler, çan sesi, sıcaklık ve nem değişiklikleri, rüzgâr basınçları) neden olduğu sallanmalarda yük devamlı aynı düzeyde tutulabilir.

ÇIFT YÖNLÜ SIKIŞTIRMA GÜCÜ AYARLAYICISI

Çift yönlü sıkıştırma gücü ayarlayıcısı

Çift yönlü sıkıştırma gücü ayarlayıcısı yapı bileşenlerini desteklemeye ve sabit yüklü tutmaya yarar bir aygıttır. Bu, bir yapının yükünü sabit ayarlama, tutma ve istenirse bir elektronik ölçüm cihazı yoluyla kaydetme olanağı sağlar. Hatta devingen zorlamaların (örn; hafif depremler, çan sesi, sıcaklık ve nem değişiklikleri, rüzgâr basınçları) neden olduğu sallanmalarda yük devamlı aynı düzeyde tutulabilir.

Uygulama alanları

  • Koruma ve kullanım dönüşümü önlemlerinin bir parçası olarak yapı emniyeti kazandırılması ve takviye edilmesi gereken binalar.
  • Görünür şekilde destek sistemi içine veya görünmez şekilde bir yapı bileşeni içine (örn; duvar girintisi) sıkıştırma gücü ayarlayıcısı yerleştirilerek tonoz emniyeti sağlanması.
  • <liMevcut destek sisteminden yakın malzeme içine yük ekleme hem bağıntı harcı sayesinde sağlanan bağıntı etkisi yoluyla taşıyıcı yapı bileşeni içine (örn; yığma duvar yüzeyi, beton yapı) hem de temas bağlantısı yoluyla (örn; başlık levhaları üzerindeki bağlama levhalarında olduğu gibi) gerçekleşebilir.</li>

Duvarda yük girişi

Duvarda yük girişi

Danışmanlık ve Satış

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de