Servis - Enjeksi̇yon teknoloji̇si̇

FUARLAR / SERGİLER

DESOI ekibi tüm yıl boyunca fuarlarda ve sergilerde yer alır. Belirtilen tarihlerde kişisel olarak hizmet odaklı tekliflerimizi değerlendirebilirsiniz.

ENJEKSİYON TEKNOLOJİSİ

ENDÜSTRIYEL TEKNOLOJI