Impressum DESOI

VERİ KORUMA BİLDİRİMİ

Ana sayfanın kullanımına ilişkin veri koruma bildirimi
Web sitemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Gizliliğinizin korunması bizim için çok önemlidir. Aşağıda verilerinizin kullanımı hakkında size detaylı bilgi veriyoruz.

Veri koruma beyanı
Bu veri koruma beyanı, çevrimiçi ürünlerimiz ve bunlarla bağlantılı web siteleri, işlevleri ve içerikleriyle sosyal medya profillerimiz gibi harici çevrimiçi varlığımız (bundan sonra topluca "çevrimiçi ürün" olarak anılacaktır) kapsamındaki kişisel verilerin (bundan sonra "veriler" olarak anılacaktır) işlenmesinin niteliğini, kapsamını ve amacını açıklamaktadır. Ayrıca genel veri toplama ilkelerimiz de açıklanmaktadır. Kullanılan "işlem" veya "sorumlu kişi" gibi terimlere ilişkin olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 4. Maddesindeki tanımları referans alıyoruz.
Bu veri koruma bildirimi, genel veri koruma bildirimimizin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 12. Maddesi ve takip eden maddeler uyarınca yapılan zorunlu bilgilendirme) yerine geçecektir. Bu ana sayfa kullanımına yönelik veri koruma bildiriminde herhangi bir düzenleme yapılmamışsa, genel veri koruma bildiriminin ilgili düzenlemeleri geçerlidir.

Sorumlu kişinin iletişim bilgileri
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 4. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca sorumlu: DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach / Rhön, info@desoi.de (bkz. yasal bilgilendirme).

 

Veri koruma yetkilisinin iletişim bilgileri

İletişim bilgileri (iş)

Şirket: BerIsDa GmbH
Adres: Justus-Liebig-Straße 4, 36093 Künzell 
Telefon:
0661 / 29 69 80 90
E-Posta: datenschutz@berisda.de 

 

Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı
Prensip olarak kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini sadece çalışır haldeki bir web sitesi ve içerik ile hizmetlerimizi hazırlamak için gerekli olduğu ölçüde topluyor ve kullanıyoruz. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinin toplanması ve kullanımı düzenli olarak sadece kullanıcının onayı ile yapılır. Fiili nedenlerle önceden onay almanın mümkün olmaması ve yasal hükümlerin veri işlemeye izin vermesi durumları bunun istisnasıdır.

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Kişisel verilerin işlenme prosedürleri için ilgili şahsın onayını aldığımız sürece AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) md. 6/1-a kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak hizmet etmektedir.
İlgili şahsın taraflarından biri olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde GDPR md. 6/1-b yasal dayanak olarak hizmet etmektedir. Bu, sözleşme öncesi tedbirlerin yürütülmesi için gerekli olan işleme prosedürleri için de geçerlidir.
Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirebilmek için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu olduğu sürece GDPR md. 6/1-c yasal dayanak olarak hizmet etmektedir.
Verisi işlenen kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda GDPR md. 6/1-d yasal dayanak olarak hizmet etmektedir.
Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri bu meşru menfaatlerden daha önemli değilse GDPR md. 6/1-f veri işlemek için yasal dayanak olarak hizmet etmektedir.

Barındırma ve e-posta gönderimi
Kullandığımız barındırma hizmetleri, bu çevrimiçi ürünün işletilmesi için kullandığımız altyapı ve platform hizmetlerinin, bilgi işlem kapasitesi, depolama ve veritabanı hizmetlerinin ve e-posta gönderimi, güvenlik ve teknik bakım hizmetlerinin sunulmasını sağlar.
Bu kapsamda biz veya barındırma hizmeti sunucumuz, GDPR md. 28 (Siparişi İşleme Sözleşmesinin İmzalanması) ile bağlantılı olarak GDPR md. 6/1-f'ye uygun olarak, bu çevrimiçi ürünün verimli ve güvenli bir şekilde sunulmasına yönelik meşru çıkarlarımızı esas alarak bu çevrimiçi ürünün müşterilerinin, müşteri adaylarının ve ziyaretçilerinin envanter, irtibat, içerik, sözleşme, - kullanım verileri ile meta verilerini ve iletişim bilgilerini işliyoruz.

Erişim verilerinin ve kayıt dosyalarının toplanması
Biz ya da barındırma hizmeti sunucumuz, GDPR md. 6/1-f anlamındaki yasal menfaatlerimizi esas alarak bu hizmetin bulunduğu sunucudaki her erişime ilişkin verileri (sunucu kayıt dosyaları ismindeki dosyalar) topluyoruz. Erişim verileri kapsamında; açılan web sayfasının adı, açma işleminin dosyası, tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı açılma mesajı, tarayıcı türü ve sürümü, kullanıcının işletim sistemi, başvuran URL (öncesinde ziyaret edilen site), IP adresi ve istekte bulunan hizmet sağlayıcı bulunmaktadır. Kayıt dosyası bilgileri, güvenlik nedenleriyle (örneğin, kötü amaçlı veya hileli faaliyetleri araştırmak için) en fazla 7 gün saklanır ve ardından silinir. Delil amaçlı olarak daha fazla saklanması gereken veriler, olay nihai açıklığa kavuşturuluncaya kadar silinmekten hariçte tutulur.

 

Verileri işlenen kişilerin hakları
İlgili verilerin işlenip işlenmediğine ve bu verilere ilişkin bilgi ve GDPR md. 15 uyarınca daha fazla bilgi ve verilerin kopyalarına ilişkin onay isteme hakkına sahipsiniz.
GDPR md. 16 uyarınca sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
GDPR md. 17 uyarınca ilgili verilerin derhal silinmesini veya alternatif olarak GDPR md. 18 uyarınca verilerin işlenmesinde sınırlandırma isteme hakkına sahipsiniz.
GDPR md. 20 uyarınca bize verdiğiniz sizle ilgili verileri elde etme ve diğer sorumlu kişilere aktarılmasını isteme hakkına sahipsiniz.
Ayrıca GDPR md. 77 uyarınca yetkili denetim merciine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Vazgeçme hakkı
GDPR md. 7/3 uyarınca vermiş olduğunuz onaylardan gelecekte geçerli olacak şekilde vazgeçme hakkına sahipsiniz.

İtiraz etme hakkı
Verilerinizin işlenmesine onay verdiyseniz, onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Böyle bir vazgeçme, bize beyan ettikten sonra kişisel verilerinizin işlenmesinin kabul edilebilirliğini  etkiler. Kişisel verilerinizin işlenişini menfaat dengesine dayandırdığımız sürece, verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu, özellikle eğer işleme, bu veri koruma beyanındaki bir işlevi tanımlarken her bir durumda bize sunmuş olduğunuz sizle yapılan bir sözleşmenin ifa edilmesi için gerekmiyorsa, söz konusudur. Böyle bir itirazda bulunmanız durumunda, yapmış olduğumuz şekilde neden kişisel verilerinizi işlemememiz gerektiğini açıklamanızı rica ediyoruz. Gerekçeli itirazınız durumunda, durumu inceleyeceğiz ve; ya veri işlemeyi itirazınıza göre ayarlayacağız veya uyarlayacağız ya da veri işlemeye devam edeceğimiz zorunlu, korunması gereken nedenlerimizi size açıklayacağız. Kişisel verilerinizin reklam ve veri analizi amacıyla işlenmesine elbette her zaman itiraz edebilirsiniz. Lütfen reklama yönelik itirazınızı doğrudan yukarıda belirtilen sorumlu kişiye iletiniz.

Verilerin silinmesi
İşlediğimiz verileri GDPR md. 17 ve 18 uyarınca silecek veya işlenmesini sınırlandıracağız. Bu veri koruma beyanında açıkça belirtilmedikçe, sakladığımız veriler, amaçları için artık gerekli olmayınca ve silinmesi, yasal saklama zorunluluğuyla çelişmedikçe silinecektir. Veriler, diğer meşru amaçlarla gerekli olduğu için silinmezse, işlenmeleri kısıtlanacaktır. Bunun anlamı, verilerin engellenmesi ve başka amaçlarla işlenmemesidir. Bu, örneğin ticari veya vergi nedenleriyle saklanması gereken veriler için geçerlidir.
Almanya'daki yasal düzenlemelere göre saklama özellikle Ticaret Kanunu madde 257/1 uyarınca (ticaret defterleri, envanterler açılış bilançoları, yıllık hesaplar, ticari mektuplar, muhasebe belgeleri vb.) 6 yıl ve Vergi Kanunu md. 147/1 uyarınca (defterler, kayıtlar, yönetim raporları, muhasebe belgeleri, ticaret ve iş mektupları, vergiyle ilgili belgeler vb.) 10 yıl yapılır.

Çevrimiçi mağaza
Çevrimiçi mağazamızda sipariş vermek isterseniz, sözleşme imzalanması için, siparişinizin işleme konmasında ihtiyaç duyduğumuz kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Sözleşmelerin hazırlanması için gereken zorunlu bilgiler gerekirse ayrı ayrı işaretlenebilir, ek bilgiler isteğe bağlıdır. Verdiğiniz verileri siparişinizi hazırlamak için işleyeceğiz. Bunun için ödeme verilerinizi ana bankamıza aktarabiliriz. Bunun yasal dayanağı GDPR md. 6/1-b'dir.
Verilerinizi daha sonraki alışverişler için kaydedebileceğimiz bir müşteri hesabını gönüllü olarak oluşturabilirsiniz. "Hesabım" altında bir hesap oluşturduğunuzda, sağladığınız veriler iptal edilebilecek şekilde kaydedilir. Kullanıcı hesabınız da dahil olmak üzere diğer tüm verileri, müşteri alanında her zaman silebilirsiniz.
Verdiğiniz bilgileri, sizi portföyümüzdeki diğer ilginç ürünler hakkında bilgilendirmek veya teknik bilgilerle size e-posta göndermek için de işleyebiliriz.
Ticari ve vergi düzenlemeleri nedeniyle, adresinizi, ödeme ve sipariş verilerinizi on yıl süreyle saklamak zorundayız. Ancak, iki yıl sonra işlenmeleri üzerine sınırlandırma koyarız, yani verileriniz yalnızca yasal yükümlülüklere uymak için kullanılacaktır.
Kişisel verilerinize, özellikle finansal verilerinize üçüncü şahısların yetkisiz erişimlerini önlemek için, sipariş süreci TLS teknolojisi kullanılarak şifrelenir.

SSL şifrelemesi
Bu sayfa, güvenlik nedenleriyle ve bize sayfa işleticisi olarak gönderdiğiniz talepler gibi gizli içeriğin iletiminin korunması için SSL şifrelemesi kullanır Şifrelenmiş bir bağlantıyı tarayıcının adres satırının "http: //"den "https: //"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden tanıyabilirsiniz.
SSL şifrelemesi etkinleştirildiyse, bize gönderdiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bülten
Aşağıdaki bilgilerle size haber bültenimizin içeriği, kayıt, gönderim ve istatistiksel değerlendirme süreci ve itiraz hakkınız hakkında bilgi veririz. Bültenimize abone olarak, bülteni almayı ve açıklanan prosedürleri kabul etmiş sayılırsınız.
Bültenin içeriği: Reklam bilgileri içeren bültenleri, e-postaları ve diğer elektronik bildirimleri (bundan sonra "bülten") yalnızca alıcının onayı veya yasal izinle gönderiyoruz. Eğer içerikler, bir bülten başvurusu bağlamında özel olarak tanımlanmışsa, onlar kullanıcının rızası açısından kesinliklidir. Bunun yanında, bültenimiz hizmetlerimizle ve bizle ilgili bilgiler içermektedir.
Çift katılım ve kayıt: Bültene kayıt çift katılım adında bir prosedürle gerçekleşir. Yani, kayıttan sonra size kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta gönderilir. Bu onay, hiç kimsenin yabancı e-posta adresleriyle kayıt yapamaması için gereklidir. Kayıt işleminin yasal gerekliliklere uygunluğunu kanıtlayabilmek için bülten kayıtlarının tutanağı tutulmaktadır. Kayıt ve onay zamanının ve IP adresinin kaydedilmesi de bu tutanağa dahildir. Benzer şekilde, gönderim hizmeti sağlayıcısında kayıtlı verilerinizdeki değişikliklerin de tutanağı tutulur.
Kayıt verileri: Bültene kaydolmak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir. İsteğe bağlı olarak, bültende ismen hitap etmemiz için isim vermenizi rica ediyoruz. Bültenin ve ilgili performans ölçümünün gönderilmesi GDPR md. 6/1-a uyarınca - alıcının onayı esas alınarak gerçekleşir.
Kayıt işleminin tutanağının tutulması GDPR 6/1-f uyarınca meşru - menfaatlerimiz esas alınarak gerçekleştirilir. Menfaatlerimiz, hem iş menfaatlerimize hizmet eden hem de kullanıcıların beklentilerine uygun olan ve ayrıca onayların kanıtlanmasına izin veren kullanıcı dostu ve güvenli bir bülten sisteminin kullanılmasına yöneliktir.
Fesih / İptal - Bültenimizi almaya istediğiniz zaman son verebilirsiniz, yani onaylarınızı iptal edebilirsiniz. Her bültenin sonunda bülteni iptal etmek için bir link bulabilirsiniz. Kayıtlı e-posta adreslerini, önceden onay verildiğini kanıtlamak amacıyla, meşru menfaatlerimizi esas alarak, bülten gönderme amacıyla silmeden önce en çok üç yıllığına kaydedebiliriz. Bu verilerin işlenmesi, hak iddialarına karşı olası savunma amacı ile sınırlıdır. Önceki bir onayın varlığı doğrulanırsa kişisel bir iptal talebi her zaman mümkündür.
Bültenin tüm verileri Almanya'da, korumalı sunucularda saklanır. Gönderim hizmeti sağlayıcısı sertifikalı veri merkezleri ve yeterli çift veri yedeklemesi kullanır. Bültenimizden sorumlu ajansla sipariş verisi işleme sözleşmemiz vardır.

Bülten - gönderim hizmeti sağlayıcısı
Bülten, mailingwork GmbH'nin bir hizmeti olan mailingwork gönderim hizmeti sağlayıcısı yardımı ile gönderilir. Gönderim hizmeti sağlayıcısının veri koruma bildirimini şu adreste görebilirsiniz: https://mailingwork.de/datenschutz. Gönderim hizmeti sağlayıcısı, GDPR md. 6/1-f uyarınca meşru menfaatlerimizi ve - GDPR md. 28/3-1 uyarınca bir sipariş işleme sözleşmesini esas alarak kullanılabilir.
Gönderim hizmeti sağlayıcısı, alıcının verilerini takma adla, yani bir kullanıcıya tahsis etmeden, gönderimin teknik optimizasyonu ve bültenin sunumu gibi kendi hizmetlerini optimize etmek ya da iyileştirmek için ya da istatistiksel amaçlarla kullanabilir. Ancak gönderim hizmeti sağlayıcısı, bülten alıcılarının verilerini kendileriyle yazışmak veya verileri üçüncü taraflara iletmek için kullanamaz.

Bülten - performans ölçümü
Haber bültenleri, "web işaretçisi" denen, yani sunucumuz veya (kullanıyorsak) gönderim hizmeti sağlayıcısının sunucusu bülteni açtığında çağrılan piksel boyutunda bir dosya içerir.
Bu çağrı çerçevesinde önce, tarayıcı ve sisteminizle ilgili bilgiler, IP adresiniz ve erişim zamanı gibi teknik bilgiler toplanır. Bu bilgiler, teknik bilgilerin veya hedef grupların ve okuma alışkanlıklarının, çağrı yerlerinin (IP adresi kullanılarak belirlenebilir) veya erişim sürelerinin yardımıyla hizmetlerin teknik olarak iyileştirilmesi için kullanılır. Aynı şekilde bültenlerin açılıp açılmadığı, ne zaman açıldığı ve hangi linklerin tıklandığının belirlenmesi de istatistik toplama kapsamındadır. Teknik nedenlerden ötürü, bu bilgiler bireysel bülten alıcılarıyla ilişkilendirilebilir. Ancak, ne biz ne de (kullanılıyorsa) gönderim hizmeti sağlayıcısı bireysel kullanıcıları gözlemlemeye çalışmayız. Değerlendirmeler, kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tanımak ve içeriğimizi bunlara uyarlamak ya da kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler göndermek için bize çok daha fazla yardımcı olmaktadır.
Bu takibe her e-postada verilen özel bağlantıyı tıklayarak veya başka bir iletişim yolu aracılığıyla bize bildirerek herhangi bir zamanda itiraz edebilirsiniz. Bilgiler, bültene abone olduğunuz sürece saklanacaktır. Abonelikten çıktıktan sonra, verileri yalnızca istatistiksel ve anonim olarak saklarız.

Çerezler
Kullanıcıların bilgisayarlarında saklanan küçük dosyalar "Çerezler" olarak ifade edilir. Çerezler içinde farklı bilgiler saklanabilir. Bir çerez, öncelikle, bir çevrimiçi teklifi ziyaret sırasında veya sonrasında bir kullanıcı (veya çerezin saklandığı cihaz) hakkındaki bilgileri saklamak için kullanılır. Bir kullanıcı çevrimiçi bir hizmetten ayrıldıktan ve tarayıcısını kapattıktan sonra silinen çerezler, geçici çerezler veya "oturum çerezleri" veya "kısa süreli çerezler" olarak ifade edilir. Böyle bir çerezde, örneğin, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin içeriği veya bir giriş durumu saklanabilir. Tarayıcı kapatıldıktan sonra bile saklanan çerezler "kalıcı" veya "sürekli" çerezler olarak ifade edilir. Böylece örneğin, kullanıcılar birkaç gün sonra ziyaret ettiğinde giriş durumu kaydedilebilir. Benzer şekilde, böyle bir çerezde, erişim ölçümü ya da pazarlama amaçlarıyla kullanılan kullanıcı ilgi alanları saklanabilir. Çevrimiçi teklifinin sorumlu kişisi dışındaki sağlayıcılar tarafından sunulan çerezler "üçüncü taraf çerezi" olarak ifade edilir (aksi takdirde, eğer yalnızca kendi çerezleri ise, buna "birinci taraf çerezleri" denir).
Geçici ve kalıcı çerezleri kullanabilir ve veri koruma bildirimimiz kapsamında bunu açıklayabiliriz. Kullanıcılar bilgisayarlarında çerezlerin saklanmasını istemezlerse, tarayıcılarının sistem ayarlarında ilgili seçeneği devre dışı bırakmaları istenecektir. Saklanan çerezler, tarayıcının sistem ayarlarında silinebilir. Çerezlerin önlenmesi, bu çevrimiçi teklifte işlevsel kısıtlamalara neden olabilir.
Çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılan çerezlerin kullanımına karşı genel bir itiraz, birçok hizmette, özellikle takip durumunda, ABD sayfasında http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfasında http://www.youronlinechoices.com/ adreslerinde açıklanabilir. Ayrıca, çerezler tarayıcı ayarlarında kapatılarak saklanabilir. Lütfen bu durumda gerektiğinde çevrimiçi teklifin tüm özelliklerinin kullanılamayabileceğini dikkate alınız.

Google Analytics
Meşru menfaatlerimizi esas alarak (yani GDPR md. 6/1-f anlamında çevrimiçi ürünümüzün analizi, optimizasyonu ve ekonomik kullanımına ilişkin menfaat) Google LLC'nin ("Google") bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanıyoruz. Google çerezler kullanmaktadır. Çevrimiçi ürünün kullanıcılar tarafından kullanımı hakkında çerezin oluşturduğu bilgiler genellikle ABD'de bir Google sunucusuna iletilir ve burada saklanır.
Google, Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında onaylanmıştır ve böylece Avrupa veri koruma yasasına uymayı garanti eder (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google, çevrimiçi ürünümüzün kullanıcı tarafından kullanımını değerlendirmek, bu çevrimiçi ürün kapsamındaki etkinliklerle ilgili raporları derlemek ve bize, bu çevrimiçi ürünün kullanımı ve internet kullanımıyla bağlantılı daha fazla hizmet sunmak için bu bilgileri bizim adımıza kullanacaktır. Bu sırada, işlenmiş verilerden takma adlı kullanıcı kullanım profilleri oluşturulabilir.
Google Analytics'i yalnızca etkinleştirilmiş IP anonimleştirmesiyle kullanıyoruz. Bu, kullanıcıların IP adreslerinin Google tarafından Avrupa Birliği'ne üye devletlerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf diğer devletlerde kısaltılacağı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresiniz ABD'de bulunan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.
Kullanıcının tarayıcısı tarafından iletilen IP adresi, Google tarafından diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Kullanıcılar, tarayıcı yazılımlarındaki uygun bir ayar sayesinde çerezlerin saklanmasını önleyebilir; kullanıcılar, aynı zamanda, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek çerezin oluşturduğu, çevrimiçi ürünün kullanımıyla ilgili verilerin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini de önleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Google'ın web sitelerinde Google'ın veri kullanımı, ayarlar ve itiraz imkanları hakkında daha fazla bilgi elde edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Ortaklarımızın web sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda Google tarafından veri kullanımı"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Reklam amaçlı kullanım verileri"), http://www.google.de/settings/ads ("Google’ın size reklam göstermek için kullandığı bilgileri yönetme").


Alternatif olarak, Google Analytics tarafından veri toplanmasını, özellikle mobil cihazların İnternet tarayıcılarında, aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak tarayıcı eklentisi kurmak suretiyle engelleyebilirsiniz: Google Analytics'i devre dışı bırak
Bu sayede, dışarı atılan çerez cihazınızdan çıkarılarak bu web sayfasını ziyaret ederken Google Analytics tarafından gelecekte verilerinizin toplanması önlenir.

Google Universal Analytics
Google Analytics'i "Universal Analytics" olarak tasarımda kullanıyoruz. "Universal Analytics", kullanıcı analizinin takma isimli bir kullanıcı kimliğine dayandığı ve dolayısıyla farklı aygıtların ("aygıtlar arası izleme" olarak adlandırılır) kullanımıyla ilgili bilgiyle kullanıcının takma isimli bir profilinin oluşturulduğu bir Google Analytics süreci anlamına gelir.

 

Google Adwords Dönüşüm İzleme
Web sayfamızın kullanımını istatistiksel olarak kavramak ve optimizasyon amacıyla web sayfamızı sizin için değerlendirmek amacıyla ayrıca Google dönüşüm izlemeyi de kullanıyoruz. Bunun yasal dayanağı GDPR md. 6/1-1-f'tir. Bu sırada, web sitemize bir Google reklamıyla ulaşmış, Google Adwords bilgisayarınıza bir çerez (bkz. Bölüm 4) kurar.
Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve kişinin tanınmasını sağlamaz. Kullanıcı, Adwords müşterisinin web sayfasının belli sayfalarını ziyaret ederse ve çerez henüz geçerliliğini yitirmemişse, Google ve müşteri kullanıcının reklamı tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini fark edebilir.
Her AdWords müşterisine farklı bir çerez verilir. Böylece çerezler AdWords müşterisinin web sayfaları üzerinden izlenemez. Dönüşüm çerezleri kullanılarak toplanan bilgiler, dönüşüm izlemeyi seçmiş olan AdWords müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturulmasını sağlar. Adwords müşterileri reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi ile donatılmış sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenirler. Ancak müşteriler, kullanıcıları kişisel olarak tanımlayan bilgileri alamazlar.
İzlenme sürecine katılmak istemiyorsanız, örneğin genellikle çerezlerin otomatik olarak konulmasını engelleyen bir tarayıcı ayarı aracılığıyla, bunun için gerekli çerez konulmasını da reddedebilirsiniz. Ayrıca tarayıcınızı "www.googleadservices.com“ alan adının çerezlerini engelleyecek şekilde ayarlayarak, dönüşüm izleme çerezlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Google’ın dönüşüm izleme veri koruma kılavuzunu şu adreste bulabilirsiniz: (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Haritalar
Tedarikçi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan Google Haritalar hizmetini de entegre ediyoruz. Veri koruma beyanı: https://www.google.com/policies/privacy/, Devre dışı bırakma: https://adssettings.google.com/authenticated.
Web sitesini ziyaretiniz sayesinde Google, web sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Ayrıca IP adresi, sorgu tarihi ve zamanı, talep içeriği, erişim durumu, her seferinde aktarılan veri miktarı, talebin geldiği web sitesi, tarayıcı, işletim sistemi ve arayüzü, tarayıcı yazılımının dili ve sürümü, GMT saat farkı gibi farklı, genel kişisel bilgiler de iletilir. Bu, Google'ın oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı oluşturup oluşturmadığından veya kullanıcı hesabının olup olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'a giriş yaptığınızda, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilir. Google’daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumu kapatmanız gerekir. Google, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amaçlarıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirme, özellikle (oturum açmamış kullanıcılar için bile) ihtiyaca uygun reklam sunmak ve diğer sosyal ağ kullanıcılarını web sitemizdeki etkinlikleriniz hakkında bilgilendirmek için yapılır. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır ve bu hakkı kullanmak için Google ile iletişime geçmelisiniz.

Sosyal medyada çevrimiçi mevcudiyet
Sosyal ağlarda ve platformlarda aktif olan müşteriler, potansiyel müşteriler ve kullanıcılarla iletişim kurabilmek ve onlara hizmetlerimiz hakkında bilgi verebilmek için sosyal ağlarda ve platformlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürüyoruz. İlgili ağlar ve platformlar çağrıldığında, ilgili operatörlerinin genel koşulları ve veri işleme yönergeleri geçerlidir.
Veri koruma beyanımızda aksi belirtilmediği sürece, sosyal ağlarda ve platformlarda bizimle iletişim kurarlarsa, örneğin çevrimiçi mevcudiyetimizde görüş yazar veya bize mesaj gönderirlerse kullanıcıların verilerini işliyoruz.

Üçüncü tarafların hizmetlerinin ve içeriklerinin entegrasyonu
Çevrimiçi teklifimiz kapsamında, yasal menfaatlerimizi esas alarak (yani GDPR 6/1-f anlamında çevrimiçi ürünümüzün analizi, optimizasyonu ve ekonomik kullanımına ilişkin menfaat) video veya yazı tipi (topluca "içerik" olarak anılacaktır) gibi içerik ve hizmetleri entegre etmek için üçüncü taraf tedarikçilerin içeriklerini veya hizmetlerini kullanıyoruz.
Bunun ön koşulu her zaman, üçüncü taraf tedarikçiler, IP adresleri olmadan içerikleri kullanıcıların tarayıcılarına gönderemedikleri için bunların, kullanıcıların IP adreslerini kullanabilmesidir. Dolayısıyla IP adresi bu içeriklerin görüntülenebilmesi için gereklidir. Sadece, her içerik tedarikçisinin IP adreslerini yalnızca içerik sağlamak için kullandığı içerikleri kullanmak için çaba gösteriyoruz. Üçüncü taraflar ayrıca, istatistiksel veya pazarlama amaçlı olarak piksel etiketlerini de ("web işaretleri" olarak da adlandırılan görünmez grafikler) kullanabilirler. "Piksel etiketleri" sayesinde, bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgiler değerlendirilebilir. Takma adlı bilgiler ayrıca kullanıcının aygıtındaki çerezlerde saklanabilir ve diğerlerinin yanısıra, tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, yönlendiren web sayfaları, ziyaret süresi ve çevrimiçi ürünümüzün kullanımına ilişkin başka bilgiler içerebilir ve diğer kaynaklardan bu gibi bilgilerle bağlanabilir.

Google yazı tipleri
Tedarikçi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan yazı tiplerini ("Google Yazı Tipleri") entegre ediyoruz. Veri koruma beyanı: https://www.google.com/policies/privacy/, Devre dışı bırakma: https://adssettings.google.com/authenticated.

Youtube
Tedarikçi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan YouTube platformunun videolarını entegre ediyoruz. Veri koruma beyanı: https://www.google.com/policies/privacy/, Devre dışı bırakma: https://adssettings.google.com/authenticated.
Web sitesini ziyaretiniz sayesinde YouTube, web sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Ayrıca IP adresi, sorgu tarihi ve zamanı, talep içeriği, erişim durumu, her seferinde aktarılan veri miktarı, talebin geldiği web sitesi, tarayıcı, işletim sistemi ve arayüzü, tarayıcı yazılımının dili ve sürümü, GMT saat farkı gibi farklı, genel kişisel bilgiler de iletilir. Bu, YouTube'un oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı oluşturup oluşturmadığından veya kullanıcı hesabının olup olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'a giriş yaptığınızda, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilir. YouTube’daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumu kapatmanız gerekir. YouTube, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklam, pazar araştırması ve / veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amaçlarıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirme, özellikle (oturum açmamış kullanıcılar için bile) ihtiyaca uygun reklam sunmak ve diğer sosyal ağ kullanıcılarını web sitemizdeki etkinlikleriniz hakkında bilgilendirmek için yapılır. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır ve bu hakkı kullanmak için YouTube ile iletişime geçmelisiniz.

Facebook sosyal eklentilerinin kullanımı
Meşru menfaatlerimizi esas alarak (yani GDPR md. 6/1-f anlamında çevrimiçi ürünümüzün analizi, optimizasyonu ve ekonomik kullanımına ilişkin menfaat) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda ("Facebook") tarafından işletilen facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini ("eklentiler") kullanıyoruz. Eklentiler etkileşim öğelerini veya içerikleri (örneğin videolar, grafikler veya görüş metinleri) temsil edebilir ve Facebook logolarından biriyle (mavi zemin üzerindeki beyaz "f" veya "beğen" kavramları veya işaretleri) tanınabilir veya "Facebook Social Plugin" eklentisi ile işaretlenmiştir. Facebook sosyal eklentilerinin listesi ve görünümü burada görülebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook, Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında onaylanmıştır ve böylece Avrupa veri koruma yasasına uymayı garanti eder (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Bir kullanıcı böyle bir eklentiyi içeren bu çevrimiçi ürünün bir özelliğini çağırdığında, aygıt facebook sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Eklentinin içeriği Facebook tarafından doğrudan kullanıcının aygıtına aktarılır ve aygıt tarafından çevrimiçi ürüne entegre edilir. Bu sırada, işlenmiş verilerden kullanıcı kullanım profilleri oluşturulabilir. Dolayısıyla Facebook'un bu eklentiler aracılığıyla topladığı verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. O yüzden, bilgi düzeyimiz hakkında kullanıcıyı bilgilendiriyoruz.
Eklentilerin entegrasyonuyla Facebook kullanıcının ilgili çevrimiçi ürün sayfasını çağırdığı bilgisini alır. Kullanıcı Facebook'ta oturum açmışsa, Facebook ziyareti kullanıcının Facebook hesabıyla ilişkilendirebilir. Kullanıcılar eklentilerle etkileşimde bulunurlarsa, örneğin "Beğen" düğmesini tıklarlarsa veya yorum yaparlarsa, ilgili bilgiler aygıtınız tarafından doğrudan Facebook'a aktarılır ve oraya kaydedilir. Bir kullanıcı Facebook'a üye değilse, ona rağmen Facebook'un IP adresini öğrenip kaydetmesi mümkündür. Facebook'a göre, Almanya'da sadece anonim bir IP adresi saklanmaktadır.
Kullanıcılar Facebook'un gizlilik politikasında, Facebook tarafından veri toplanmasının ve verilerin daha fazla işlenmesi ve kullanımının amacı ve kapsamı ile kullanıcıların gizliliğini korumaya yönelik bunla ilgili kullanıcı hakları ve ayar imkanlarını bulabilirler: https://www.facebook.com/about/privacy/. Bir kullanıcı Facebook üyesiyse ve Facebook'un bu çevrimiçi ürün aracılığıyla kendisiyle ilgili veri toplamasını ve bu verileri kendisinin Facebook'ta kayıtlı üye verileriyle ilişkilendirmesini istemiyorsa, çevrimiçi ürünümüzü kullanmadan önce Facebook'tan çıkmalı ve çerezlerini silmelidir. Verilerin reklam amaçlı kullanımına yönelik diğer ayarlar ve itirazlar Facebook profil ayarlarında mümkündür: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya ABD sayfasında http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfasında http://www.youronlinechoices.com/. Ayarlar platformdan bağımsızdır, yani masaüstü bilgisayarlar veya mobil aygıtlar gibi tüm aygıtlar için geçerlidir.

Instagram, Xing, LinkedIn hakkında genel bilgi
Instagram, Xing ve LinkedIn ile ilgili olarak sosyal medya eklentileri kullanıyoruz. Bu kapsamda prensip olarak iki tıklamalı çözüm kullanılır. Başka bir deyişle, sayfamızı ziyaret ettiğinizde, başlangıçta genellikle eklentilerin sağlayıcılarına kişisel veri aktarılmaz. Eklenti sağlayıcısını, kutu üzerinde adının ilk harfinden veya logo işaretinden tanıyabilirsiniz. Size düğme aracılığıyla doğrudan eklenti sağlayıcısıyla iletişim kurma imkanı sunuyoruz. İşaretlenen alana tıklar ve bu şekilde etkinleştirirseniz, eklenti sağlayıcı çevrimiçi ürünümüzün ilgili web sitesini çağırmış olduğunuz bilgisini alır. Gerekirse, Almanya'daki ilgili sağlayıcıya göre, IP adresiniz bilgi toplandıktan hemen sonra anonim hale getirilmektedir. Eklentinin etkinleştirilmesiyle, kişisel verileriniz ilgili eklenti sağlayıcısına iletilir ve orada saklanır (ABD'de ABD'li sağlayıcılarda). Eklenti sağlayıcısı veri toplama işlemini özellikle çerezler aracılığıyla yaptığı için, gri kutuyu tıklamadan önce tarayıcınızın güvenlik ayarıyla tüm çerezleri silmenizi öneririz.
Toplanan verilerin ve veri işleme işlemlerinin üzerinde herhangi bir etkimizin olmadığına veya veri toplama işleminin tam kapsamını, veri işleme amaçlarını veya veri saklama sürelerini bilmediğimize dikkatinizi çekeriz. Eklenti sağlayıcıları tarafından toplanan verilerin silinmesine yönelik bilgiye de sahip değiliz. Eklenti sağlayıcılarının sizin hakkınızda toplanan verileri kullanım profilleri olarak sakladıkları ve gerektiğinde bunları reklam, pazar araştırması ve / veya ihtiyaca göre web sitesi tasarımı amacıyla kullandıkları varsayılabilir.
Genellikle bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır ve bu hakkı kullanmak için ilgili eklenti sağlayıcısı ile iletişime geçmelisiniz. Eklentiler aracılığıyla, ürünümüzü geliştirebilmemiz ve kullanıcı olarak sizin için daha ilgi çekici şekilde tasarlayabilmemiz için size sosyal ağlarla ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurma imkanı sunuyoruz. Eklenti kullanımı için yasal dayanak GDPR md. 6/1-1-f'tir.
Veri aktarımı, eklenti sağlayıcısında hesabınız olup olmadığından ve burada oturum açıp açmadığınızdan bağımsız olarak gerçekleşir. Eklenti sağlayıcıya giriş yaptığınızda, topladığımız verileriniz doğrudan eklenti sağlayıcıda mevcut hesabınızla ilişkilendirilir. Etkinleştirilmiş düğmeye basarsanız ve örneğin sayfaya bağlantı yaparsanız, eklenti sağlayıcı bu bilgileri de kullanıcı hesabınızda saklar ve bunları herkese açık olarak temas kurduklarınızla paylaşır. Bir sosyal ağı kullandıktan sonra, ancak özellikle düğmeyi etkinleştirmeden önce, düzenli olarak oturumu kapatmanızı öneririz. Böylece eklenti sağlayıcısındaki profilinizle ilişkilendirmeyi engelleyebilirsiniz.

Instagram
Çevrimiçi ürünümüz kapsamına Instagram, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD tarafından sunulan Instagram hizmetinin işlevleri ve içerikleri de entegre edilebilir. Bunlar arasında örneğin, kullanıcıların içeriklere ilişkin beğenilerini iletebildikleri ve içerik yazarlarına veya katkılarımıza abone olabildikleri resimler, videolar, metinler ve düğmeler gibi içerikler bulunabilir. Kullanıcılar Instagram Platformunun üyesiyse, Instagram yukarıda belirtilen içeriklerin ve işlevlerin çağrısını platformdaki kullanıcı profilleriyle ilişkilendirebilir. Instagram'ın veri koruma beyanı: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing
Çevrimiçi ürünümüz kapsamına XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya tarafından sunulan Xing hizmetinin işlevleri ve içerikleri de entegre edilebilir. Bunlar arasında örneğin, kullanıcıların içeriklere ilişkin beğenilerini iletebildikleri ve içerik yazarlarına veya katkılarımıza abone olabildikleri resimler, videolar, metinler ve düğmeler gibi içerikler bulunabilir. Kullanıcılar Xing Platformunun üyesiyse, Xing yukarıda belirtilen içeriklerin ve işlevlerin çağrısını platformdaki kullanıcı profilleriyle ilişkilendirebilir. Xing'in veri koruma beyanı: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn
Çevrimiçi ürünümüz kapsamına, LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından sunulan LinkedIn hizmetinin işlevleri ve içerikleri de entegre edilebilir. Bunlar arasında örneğin, kullanıcıların bu çevrimiçi ürünün içeriklerini LindedIn içerisinde paylaşabilecekleri resimler, videolar, metinler ve düğmeler gibi içerikler bulunabilir. Kullanıcılar LinkedIn Platformunun üyesiyse, LinkedIn yukarıda belirtilen içeriklerin ve işlevlerin çağrısını platformdaki kullanıcı profilleriyle ilişkilendirebilir. LinkedIn'in veri koruma beyanı: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn, Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında onaylanmıştır ve böylece Avrupa veri koruma yasasına uymayı garanti eder (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Veri koruma beyanı: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Devre dışı bırakma: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Veri koruma beyanı değişiklikleri ve güncellemeleri
Veri koruma beyanımızın içeriği hakkında düzenli olarak bilgi edinmenizi rica ederiz. Yaptığımız veri işleme işlemlerindeki değişiklikler bunu gerektirdiğinde veri koruma beyanımızı da bu değişikliklere uyarlayacağız. Değişiklikler katılımınızı (örneğin rızanızı) veya diğer kişisel bildirimleri gerektirdiğinde sizi bilgilendireceğiz.