Menu

VERİ KORUMA BİLDİRİMİ

Ana sayfanın kullanımına ilişkin veri koruma bildirimi

Web sitemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Gizliliğinizin korunması bizim için çok önemlidir. Aşağıda verilerinizin kullanımı hakkında size detaylı bilgi veriyoruz.

1 Veri koruma beyanı

Bu veri koruma beyanı, çevrimiçi ürünlerimiz ve bunlarla bağlantılı web siteleri, işlevleri ve içerikleriyle sosyal medya profillerimiz gibi harici çevrimiçi varlığımız (bundan sonra topluca "çevrimiçi ürün" olarak anılacaktır) kapsamındaki kişisel verilerin (bundan sonra "veriler" olarak anılacaktır) işlenmesinin niteliğini, kapsamını ve amacını açıklamaktadır. Ayrıca genel veri toplama ilkelerimiz de açıklanmaktadır. Kullanılan "işlem" veya "sorumlu kişi" gibi terimlere ilişkin olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 4. Maddesindeki tanımları referans alıyoruz. Bu veri koruma bildirimi, genel veri koruma bildirimimizin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 12. Maddesi ve takip eden maddeler uyarınca yapılan zorunlu bilgilendirme) yerine geçecektir. Bu ana sayfa kullanımına yönelik veri koruma bildiriminde herhangi bir düzenleme yapılmamışsa, genel veri koruma bildiriminin ilgili düzenlemeleri geçerlidir.

 

2 Sorumlu kişinin iletişim bilgileri

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 4. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca sorumlu:
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach / Rhön,
info@desoi.de (bkz. yasal bilgilendirme).

Veri koruma yetkilisinin iletişim bilgileri

İletişim bilgileri (iş)
Şirket: BerIsDa GmbH
Adres: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-Posta: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Prensip olarak kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini sadece çalışır haldeki bir web sitesi ve içerik ile hizmetlerimizi hazırlamak için gerekli olduğu ölçüde topluyor ve kullanıyoruz. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinin toplanması ve kullanımı düzenli olarak sadece kullanıcının onayı ile yapılır. Fiili nedenlerle önceden onay almanın mümkün olmaması ve yasal hükümlerin veri işlemeye izin vermesi durumları bunun istisnasıdır.

 

4 Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenme prosedürleri için ilgili şahsın onayını aldığımız sürece AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) md. 6/1-a kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak hizmet etmektedir. İlgili şahsın taraflarından biri olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde GDPR md. 6/1-b yasal dayanak olarak hizmet etmektedir. Bu, sözleşme öncesi tedbirlerin yürütülmesi için gerekli olan işleme prosedürleri için de geçerlidir. Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirebilmek için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu olduğu sürece GDPR md. 6/1-c yasal dayanak olarak hizmet etmektedir. Verisi işlenen kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda GDPR md. 6/1-d yasal dayanak olarak hizmet etmektedir. Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri bu meşru menfaatlerden daha önemli değilse GDPR md. 6/1-f veri işlemek için yasal dayanak olarak hizmet etmektedir.

 

5 Barındırma ve e-posta gönderimi

Kullandığımız barındırma hizmetleri, bu çevrimiçi ürünün işletilmesi için kullandığımız altyapı ve platform hizmetlerinin, bilgi işlem kapasitesi, depolama ve veritabanı hizmetlerinin ve e-posta gönderimi, güvenlik ve teknik bakım hizmetlerinin sunulmasını sağlar. Bu kapsamda biz veya barındırma hizmeti sunucumuz, GDPR md. 28 (Siparişi İşleme Sözleşmesinin İmzalanması) ile bağlantılı olarak GDPR md. 6/1-f'ye uygun olarak, bu çevrimiçi ürünün verimli ve güvenli bir şekilde sunulmasına yönelik meşru çıkarlarımızı esas alarak bu çevrimiçi ürünün müşterilerinin, müşteri adaylarının ve ziyaretçilerinin envanter, irtibat, içerik, sözleşme, - kullanım verileri ile meta verilerini ve iletişim bilgilerini işliyoruz.

 

6 Erişim verilerinin ve kayıt dosyalarının toplanması

Biz ya da barındırma hizmeti sunucumuz, GDPR md. 6/1-f anlamındaki yasal menfaatlerimizi esas alarak bu hizmetin bulunduğu sunucudaki her erişime ilişkin verileri (sunucu kayıt dosyaları ismindeki dosyalar) topluyoruz. Erişim verileri kapsamında; açılan web sayfasının adı, açma işleminin dosyası, tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı açılma mesajı, tarayıcı türü ve sürümü, kullanıcının işletim sistemi, başvuran URL (öncesinde ziyaret edilen site), IP adresi ve istekte bulunan hizmet sağlayıcı bulunmaktadır. Kayıt dosyası bilgileri, güvenlik nedenleriyle (örneğin, kötü amaçlı veya hileli faaliyetleri araştırmak için) en fazla 7 gün saklanır ve ardından silinir. Delil amaçlı olarak daha fazla saklanması gereken veriler, olay nihai açıklığa kavuşturuluncaya kadar silinmekten hariçte tutulur.

 

7 Verileri işlenen kişilerin hakları

İlgili verilerin işlenip işlenmediğine ve bu verilere ilişkin bilgi ve GDPR md. 15 uyarınca daha fazla bilgi ve verilerin kopyalarına ilişkin onay isteme hakkına sahipsiniz. GDPR md. 16 uyarınca sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz. GDPR md. 17 uyarınca ilgili verilerin derhal silinmesini veya alternatif olarak GDPR md. 18 uyarınca verilerin işlenmesinde sınırlandırma isteme hakkına sahipsiniz. GDPR md. 20 uyarınca bize verdiğiniz sizle ilgili verileri elde etme ve diğer sorumlu kişilere aktarılmasını isteme hakkına sahipsiniz. Ayrıca GDPR md. 77 uyarınca yetkili denetim merciine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

 

8 Vazgeçme hakkı

GDPR md. 7/3 uyarınca vermiş olduğunuz onaylardan gelecekte geçerli olacak şekilde vazgeçme hakkına sahipsiniz.

 

9 İtiraz etme hakkı

Verilerinizin işlenmesine onay verdiyseniz, onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Böyle bir vazgeçme, bize beyan ettikten sonra kişisel verilerinizin işlenmesinin kabul edilebilirliğini etkiler. Kişisel verilerinizin işlenişini menfaat dengesine dayandırdığımız sürece, verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu, özellikle eğer işleme, bu veri koruma beyanındaki bir işlevi tanımlarken her bir durumda bize sunmuş olduğunuz sizle yapılan bir sözleşmenin ifa edilmesi için gerekmiyorsa, söz konusudur. Böyle bir itirazda bulunmanız durumunda, yapmış olduğumuz şekilde neden kişisel verilerinizi işlemememiz gerektiğini açıklamanızı rica ediyoruz. Gerekçeli itirazınız durumunda, durumu inceleyeceğiz ve; ya veri işlemeyi itirazınıza göre ayarlayacağız veya uyarlayacağız ya da veri işlemeye devam edeceğimiz zorunlu, korunması gereken nedenlerimizi size açıklayacağız. Kişisel verilerinizin reklam ve veri analizi amacıyla işlenmesine elbette her zaman itiraz edebilirsiniz. Lütfen reklama yönelik itirazınızı doğrudan yukarıda belirtilen sorumlu kişiye iletiniz.

 

10 Verilerin silinmesi

İşlediğimiz verileri GDPR md. 17 ve 18 uyarınca silecek veya işlenmesini sınırlandıracağız. Bu veri koruma beyanında açıkça belirtilmedikçe, sakladığımız veriler, amaçları için artık gerekli olmayınca ve silinmesi, yasal saklama zorunluluğuyla çelişmedikçe silinecektir. Veriler, diğer meşru amaçlarla gerekli olduğu için silinmezse, işlenmeleri kısıtlanacaktır. Bunun anlamı, verilerin engellenmesi ve başka amaçlarla işlenmemesidir. Bu, örneğin ticari veya vergi nedenleriyle saklanması gereken veriler için geçerlidir. Almanya'daki yasal düzenlemelere göre saklama özellikle Ticaret Kanunu madde 257/1 uyarınca (ticaret defterleri, envanterler açılış bilançoları, yıllık hesaplar, ticari mektuplar, muhasebe belgeleri vb.) 6 yıl ve Vergi Kanunu md. 147/1 uyarınca (defterler, kayıtlar, yönetim raporları, muhasebe belgeleri, ticaret ve iş mektupları, vergiyle ilgili belgeler vb.) 10 yıl yapılır.

 

11 Çevrimiçi mağaza

Çevrimiçi mağazamızda sipariş vermek isterseniz, sözleşme imzalanması için, siparişinizin işleme konmasında ihtiyaç duyduğumuz kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Sözleşmelerin hazırlanması için gereken zorunlu bilgiler gerekirse ayrı ayrı işaretlenebilir, ek bilgiler isteğe bağlıdır. Verdiğiniz verileri siparişinizi hazırlamak için işleyeceğiz. Bunun için ödeme verilerinizi ana bankamıza aktarabiliriz. Bunun yasal dayanağı GDPR md. 6/1-b'dir. Verilerinizi daha sonraki alışverişler için kaydedebileceğimiz bir müşteri hesabını gönüllü olarak oluşturabilirsiniz. "Hesabım" altında bir hesap oluşturduğunuzda, sağladığınız veriler iptal edilebilecek şekilde kaydedilir. Kullanıcı hesabınız da dahil olmak üzere diğer tüm verileri, müşteri alanında her zaman silebilirsiniz. Verdiğiniz bilgileri, sizi portföyümüzdeki diğer ilginç ürünler hakkında bilgilendirmek veya teknik bilgilerle size e-posta göndermek için de işleyebiliriz. Ticari ve vergi düzenlemeleri nedeniyle, adresinizi, ödeme ve sipariş verilerinizi on yıl süreyle saklamak zorundayız. Ancak, iki yıl sonra işlenmeleri üzerine sınırlandırma koyarız, yani verileriniz yalnızca yasal yükümlülüklere uymak için kullanılacaktır. Kişisel verilerinize, özellikle finansal verilerinize üçüncü şahısların yetkisiz erişimlerini önlemek için, sipariş süreci TLS teknolojisi kullanılarak şifrelenir.

 

12 SSL şifrelemesi

Bu sayfa, güvenlik nedenleriyle ve bize sayfa işleticisi olarak gönderdiğiniz talepler gibi gizli içeriğin iletiminin korunması için SSL şifrelemesi kullanır Şifrelenmiş bir bağlantıyı tarayıcının adres satırının "http: //"den "https: //"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden tanıyabilirsiniz. SSL şifrelemesi etkinleştirildiyse, bize gönderdiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

 

13 Bülten

Aşağıdaki bilgilerle size haber bültenimizin içeriği, kayıt, gönderim ve istatistiksel değerlendirme süreci ve itiraz hakkınız hakkında bilgi veririz. Bültenimize abone olarak, bülteni almayı ve açıklanan prosedürleri kabul etmiş sayılırsınız. Bültenin içeriği: Reklam bilgileri içeren bültenleri, e-postaları ve diğer elektronik bildirimleri (bundan sonra "bülten") yalnızca alıcının onayı veya yasal izinle gönderiyoruz. Eğer içerikler, bir bülten başvurusu bağlamında özel olarak tanımlanmışsa, onlar kullanıcının rızası açısından kesinliklidir. Bunun yanında, bültenimiz hizmetlerimizle ve bizle ilgili bilgiler içermektedir. Çift katılım ve kayıt: Bültene kayıt çift katılım adında bir prosedürle gerçekleşir. Yani, kayıttan sonra size kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta gönderilir. Bu onay, hiç kimsenin yabancı e-posta adresleriyle kayıt yapamaması için gereklidir. Kayıt işleminin yasal gerekliliklere uygunluğunu kanıtlayabilmek için bülten kayıtlarının tutanağı tutulmaktadır. Kayıt ve onay zamanının ve IP adresinin kaydedilmesi de bu tutanağa dahildir. Benzer şekilde, gönderim hizmeti sağlayıcısında kayıtlı verilerinizdeki değişikliklerin de tutanağı tutulur. Kayıt verileri: Bültene kaydolmak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir. İsteğe bağlı olarak, bültende ismen hitap etmemiz için isim vermenizi rica ediyoruz. Bültenin ve ilgili performans ölçümünün gönderilmesi GDPR md. 6/1-a uyarınca - alıcının onayı esas alınarak gerçekleşir. Kayıt işleminin tutanağının tutulması GDPR 6/1-f uyarınca meşru - menfaatlerimiz esas alınarak gerçekleştirilir. Menfaatlerimiz, hem iş menfaatlerimize hizmet eden hem de kullanıcıların beklentilerine uygun olan ve ayrıca onayların kanıtlanmasına izin veren kullanıcı dostu ve güvenli bir bülten sisteminin kullanılmasına yöneliktir. Fesih / İptal - Bültenimizi almaya istediğiniz zaman son verebilirsiniz, yani onaylarınızı iptal edebilirsiniz. Her bültenin sonunda bülteni iptal etmek için bir link bulabilirsiniz. Kayıtlı e-posta adreslerini, önceden onay verildiğini kanıtlamak amacıyla, meşru menfaatlerimizi esas alarak, bülten gönderme amacıyla silmeden önce en çok üç yıllığına kaydedebiliriz. Bu verilerin işlenmesi, hak iddialarına karşı olası savunma amacı ile sınırlıdır. Önceki bir onayın varlığı doğrulanırsa kişisel bir iptal talebi her zaman mümkündür. Bültenin tüm verileri Almanya'da, korumalı sunucularda saklanır. Gönderim hizmeti sağlayıcısı sertifikalı veri merkezleri ve yeterli çift veri yedeklemesi kullanır. Bültenimizden sorumlu ajansla sipariş verisi işleme sözleşmemiz vardır.

 

14 Bülten - gönderim hizmeti sağlayıcısı

Bülten, mailingwork GmbH'nin bir hizmeti olan mailingwork gönderim hizmeti sağlayıcısı yardımı ile gönderilir. Gönderim hizmeti sağlayıcısının veri koruma bildirimini şu adreste görebilirsiniz: https://mailingwork.de/datenschutz. Gönderim hizmeti sağlayıcısı, GDPR md. 6/1-f uyarınca meşru menfaatlerimizi ve - GDPR md. 28/3-1 uyarınca bir sipariş işleme sözleşmesini esas alarak kullanılabilir. Gönderim hizmeti sağlayıcısı, alıcının verilerini takma adla, yani bir kullanıcıya tahsis etmeden, gönderimin teknik optimizasyonu ve bültenin sunumu gibi kendi hizmetlerini optimize etmek ya da iyileştirmek için ya da istatistiksel amaçlarla kullanabilir. Ancak gönderim hizmeti sağlayıcısı, bülten alıcılarının verilerini kendileriyle yazışmak veya verileri üçüncü taraflara iletmek için kullanamaz.

 

15 Bülten - performans ölçümü

Haber bültenleri, "web işaretçisi" denen, yani sunucumuz veya (kullanıyorsak) gönderim hizmeti sağlayıcısının sunucusu bülteni açtığında çağrılan piksel boyutunda bir dosya içerir. Bu çağrı çerçevesinde önce, tarayıcı ve sisteminizle ilgili bilgiler, IP adresiniz ve erişim zamanı gibi teknik bilgiler toplanır. Bu bilgiler, teknik bilgilerin veya hedef grupların ve okuma alışkanlıklarının, çağrı yerlerinin (IP adresi kullanılarak belirlenebilir) veya erişim sürelerinin yardımıyla hizmetlerin teknik olarak iyileştirilmesi için kullanılır. Aynı şekilde bültenlerin açılıp açılmadığı, ne zaman açıldığı ve hangi linklerin tıklandığının belirlenmesi de istatistik toplama kapsamındadır. Teknik nedenlerden ötürü, bu bilgiler bireysel bülten alıcılarıyla ilişkilendirilebilir. Ancak, ne biz ne de (kullanılıyorsa) gönderim hizmeti sağlayıcısı bireysel kullanıcıları gözlemlemeye çalışmayız. Değerlendirmeler, kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tanımak ve içeriğimizi bunlara uyarlamak ya da kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler göndermek için bize çok daha fazla yardımcı olmaktadır. Bu takibe her e-postada verilen özel bağlantıyı tıklayarak veya başka bir iletişim yolu aracılığıyla bize bildirerek herhangi bir zamanda itiraz edebilirsiniz. Bilgiler, bültene abone olduğunuz sürece saklanacaktır. Abonelikten çıktıktan sonra, verileri yalnızca istatistiksel ve anonim olarak saklarız.

 

16 Çerezler

Kullanıcıların bilgisayarlarında saklanan küçük dosyalar "Çerezler" olarak ifade edilir. Çerezler içinde farklı bilgiler saklanabilir. Bir çerez, öncelikle, bir çevrimiçi teklifi ziyaret sırasında veya sonrasında bir kullanıcı (veya çerezin saklandığı cihaz) hakkındaki bilgileri saklamak için kullanılır. Bir kullanıcı çevrimiçi bir hizmetten ayrıldıktan ve tarayıcısını kapattıktan sonra silinen çerezler, geçici çerezler veya "oturum çerezleri" veya "kısa süreli çerezler" olarak ifade edilir. Böyle bir çerezde, örneğin, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin içeriği veya bir giriş durumu saklanabilir. Tarayıcı kapatıldıktan sonra bile saklanan çerezler "kalıcı" veya "sürekli" çerezler olarak ifade edilir. Böylece örneğin, kullanıcılar birkaç gün sonra ziyaret ettiğinde giriş durumu kaydedilebilir. Benzer şekilde, böyle bir çerezde, erişim ölçümü ya da pazarlama amaçlarıyla kullanılan kullanıcı ilgi alanları saklanabilir. Çevrimiçi teklifinin sorumlu kişisi dışındaki sağlayıcılar tarafından sunulan çerezler "üçüncü taraf çerezi" olarak ifade edilir (aksi takdirde, eğer yalnızca kendi çerezleri ise, buna "birinci taraf çerezleri" denir). Geçici ve kalıcı çerezleri kullanabilir ve veri koruma bildirimimiz kapsamında bunu açıklayabiliriz. Kullanıcılar bilgisayarlarında çerezlerin saklanmasını istemezlerse, tarayıcılarının sistem ayarlarında ilgili seçeneği devre dışı bırakmaları istenecektir. Saklanan çerezler, tarayıcının sistem ayarlarında silinebilir. Çerezlerin önlenmesi, bu çevrimiçi teklifte işlevsel kısıtlamalara neden olabilir. Çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılan çerezlerin kullanımına karşı genel bir itiraz, birçok hizmette, özellikle takip durumunda, ABD sayfasında http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfasında http://www.youronlinechoices.com/ adreslerinde açıklanabilir. Ayrıca, çerezler tarayıcı ayarlarında kapatılarak saklanabilir. Lütfen bu durumda gerektiğinde çevrimiçi teklifin tüm özelliklerinin kullanılamayabileceğini dikkate alınız.

 

17 Google Analytics

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Bu internet sitesi, Google Analytics web analiz hizmetinin işlevlerini kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google Ireland Limited, ABD merkezli Google LLC'nin yan kuruluşudur.
Google Analytics, site operatörünün site ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesine olanak sağlar. Bu bağlamda site operatörü, internet sayfası görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının geldiği yer gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Sonuç olarak şu kişisel veriler toplanabilir ve değerlendirilebilir: kullanıcı etkinlikleri, cihaz ve tarayıcı bilgileri (özellikle IP adresi), görüntülenen reklamlarla ilgili veriler (tıklama oranları) ve reklam ortaklarıyla ilgili veriler. Bu veriler Google tarafından derlenerek ilgili kullanıcıyla veya kullanıcının cihazıyla eşleştirilen bir profilde bir araya getirilebilir.
Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla, kullanıcının tanınmasını sağlayan çerezler ve başka tarayıcı teknolojileri kullanır. Bu bilgiler diğer işlevlerin yanı sıra, web sitesi etkinlikleriyle ilgili raporları derlemek için kullanılır. Bu internet sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Google tarafından toplanan bilgiler, genel olarak Google'ın ABD'deki sunucularına aktarılmakta ve orada saklanmaktadır. Google, verilerinizi Google'a bağlı şirketlere ve diğer iş ortaklarına da iletir.
Kişisel veriler, güvenli olmayan üçüncü bir ülkede de işlenebilir. ABD'de, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin gereklilikleriyle eşdeğer bir veri koruma standardı bulunmamaktadır. Verilerin güvenli olmayan üçüncü bir ülkeye iletilmesi hakkında daha fazla bilgiyi bu veri koruma bilgi kılavuzunda "I. Verilerin işlenmesiyle ilgili genel bilgiler - 4. Verilerin güvenli olmayan üçüncü ülkelere aktarılması" bölümünde bulabilirsiniz.

IP adresi anonimleştirme (Google Analytics 4)
Bu sitede Google Analytics 4 kullanıyoruz. IP adresiniz otomatik olarak anonimleştirilir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresiniz ABD'de bulunan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Bu internet sitesinin operatörü adına Google bu bilgileri, internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, etkinlikler ile ilgili bilgi toplamak ve site operatörüne site ve internet kullanımı ile ilgili farklı hizmetler sunmak için kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan aktarılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez.

IP adresi anonimleştirme (Google Analytics Universal)
Bu internet sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. IP adresiniz ayrıca Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na taraf olan diğer ülkelerde, ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresiniz ABD'de bulunan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Bu internet sitesinin operatörü adına Google bu bilgileri, internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, etkinlikler ile ilgili bilgi toplamak ve site operatörüne site ve internet kullanımı ile ilgili farklı hizmetler sunmak için kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan aktarılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez.

2. Veri işleme için yasal dayanak
Bu analiz aracı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. madde paragraf 1, kısım 1 a bendi uyarınca ve üçüncü bir ülkeye herhangi bir şekilde aktarma konusunda 49. madde, paragraf 1, a bendi temelinde sizin verdiğiniz onay doğrultusunda kullanılır. Bilgiler cihazınızda, Telekomünikasyon ve Medya Veri Koruma Yönetmeliği 25. madde, paragraf 1, kısım 1 uyarınca saklanır.

3. Veri işlemenin amacı
Sitemizde Google Analytics, hem web sitemizin hem de reklamlarımızın optimize edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla site ziyaretçilerimizin kullanıcı davranışlarını analiz etmek için kullanılır.

4. Saklama süresi, itiraz ve kaldırma imkanı
Toplanan veriler, Google Analytics tarafından ayarlanan çerezleri siz kendiniz silinceye veya verilerin saklanma amacı geçerliliğini yitirinceye kadar saklanır. Bir kullanıcı olarak, veri koruma kanunu kapsamında rıza beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkınız mevcuttur. Rızanın geri çekilmesi, bu işlemden önce rızanıza dayalı olarak gerçekleşen veri işleme faaliyetinin yasalara uygun olup olmamasını etkilemez. Vermiş olduğunuz rızayı istediğiniz zaman [web sitesinin sol kenarındaki parmak izi simgesi] üzerinden iptal edebilirsiniz.
İşlenen verilerin saklama süresini biz belirleyemeyiz, bu süre yalnızca Google Ireland Limited tarafından belirlenir. Google tarafından saklanan; çerezlere ve kullanıcı tanımlama bilgilerine (ör. kullanıcı kimliği) veya reklam kimliklerine (ör. çift tıklama çerezleri, Android reklam kimlikleri) bağlı olan kullanıcı ve etkinlik verileri 14 ay sonra anonimleştirilir ve silinir. Bununla ilgili detaylı bilgiyi şu bağlantıda bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
Verilerinin Google Analytics'te kullanılmasını istemeyen site ziyaretçileri için Google, Google Analytics'i devre dışı bırakan bir tarayıcı eklentisi geliştirmiştir. Bu tarayıcı eklentisini şu bağlantıdan indirip yükleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Veri korumayla ilgili daha fazla bilgi, Google Analytics'in veri koruma beyanında da bulunabilir: https://policies.google.com/privacy.

5. İşleme ile ilgili bir işleyici sözleşmesi yapılması
GOOGLE ile bir işleyici sözleşmesi imzaladık. Bu sözleşme, GOOGLE'ın site ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca bizim talimatlarımıza ve veri koruma düzenlemelerine (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Federal Veri Koruma Yasası vb.) uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir.

 

18 Google Universal Analytics

Google Analytics'i "Universal Analytics" olarak tasarımda kullanıyoruz. "Universal Analytics", kullanıcı analizinin takma isimli bir kullanıcı kimliğine dayandığı ve dolayısıyla farklı aygıtların ("aygıtlar arası izleme" olarak adlandırılır) kullanımıyla ilgili bilgiyle kullanıcının takma isimli bir profilinin oluşturulduğu bir Google Analytics süreci anlamına gelir.

 

19 Google Adwords Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme'yi kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.
Google Dönüşüm İzleme yardımıyla biz ve Google, kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabiliyoruz. Örneğin web sitemizdeki hangi düğmelere ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliyoruz. Bu bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımızı tıklayan kullanıcıların toplam sayısını ve bunların hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Kullanıcının kimliğini belirleyebileceğimiz hiçbir bilgi almıyoruz. Google'ın kendisi kimlik belirlemek için çerezler veya benzer tanıma teknolojileri kullanmaktadır.
Google Dönüşüm İzleme, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. f bendi kapsamında kullanılmaktadır. Web sitesi operatörünün web sitesini optimize etmek için kullanıcı davranışının analiz etme konusunda meşru bir menfaati vardır. Uygun şekilde onay alınması şartıyla (örn. çerezlerin depolanmasına onay verilmesi), veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. a bendi kapsamında işlenir; izin her zaman iptal edilebilir.
Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google Gizlilik Politikası'nda bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

20 Google Haritalar

Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda sağlayıcısının "Google Haritalar" hizmetinin haritalarını yerleştiriyoruz.
Google Haritalar, çevrimiçi sunduğumuz içeriklerin cazip bir şekilde sunulması ve web sayfasında belirttiğimiz yerlerin kolay bir şekilde bulunabilmesi için kullanılıyor. Bu husus, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. f bendi uyarınca meşru bir menfaat teşkil etmektedir. Uygun şekilde onay alınması şartıyla, veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. a bendi kapsamında işlenir; izin her zaman iptal edilebilir.
Veri koruma beyanı: https://www.google.com/policies/privacy/, Devre dışı bırakma: https://adssettings.google.com/authenticated. Web sitesini ziyaretiniz sayesinde Google, web sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Ayrıca IP adresi, sorgu tarihi ve zamanı, talep içeriği, erişim durumu, her seferinde aktarılan veri miktarı, talebin geldiği web sitesi, tarayıcı, işletim sistemi ve arayüzü, tarayıcı yazılımının dili ve sürümü, GMT saat farkı gibi farklı, genel kişisel bilgiler de iletilir. Bu, Google'ın oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı oluşturup oluşturmadığından veya kullanıcı hesabının olup olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'a giriş yaptığınızda, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilir. Google’daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumu kapatmanız gerekir. Google, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amaçlarıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirme, özellikle (oturum açmamış kullanıcılar için bile) ihtiyaca uygun reklam sunmak ve diğer sosyal ağ kullanıcılarını web sitemizdeki etkinlikleriniz hakkında bilgilendirmek için yapılır. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır ve bu hakkı kullanmak için Google ile iletişime geçmelisiniz.

 

21 Sosyal medyada çevrimiçi mevcudiyet

Sosyal ağlarda ve platformlarda aktif olan müşteriler, potansiyel müşteriler ve kullanıcılarla iletişim kurabilmek ve onlara hizmetlerimiz hakkında bilgi verebilmek için sosyal ağlarda ve platformlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürüyoruz. İlgili ağlar ve platformlar çağrıldığında, ilgili operatörlerinin genel koşulları ve veri işleme yönergeleri geçerlidir. Veri koruma beyanımızda aksi belirtilmediği sürece, sosyal ağlarda ve platformlarda bizimle iletişim kurarlarsa, örneğin çevrimiçi mevcudiyetimizde görüş yazar veya bize mesaj gönderirlerse kullanıcıların verilerini işliyoruz.

 

22 Üçüncü tarafların hizmetlerinin ve içeriklerinin entegrasyonu

Çevrimiçi teklifimiz kapsamında, yasal menfaatlerimizi esas alarak (yani GDPR 6/1-f anlamında çevrimiçi ürünümüzün analizi, optimizasyonu ve ekonomik kullanımına ilişkin menfaat) video veya yazı tipi (topluca "içerik" olarak anılacaktır) gibi içerik ve hizmetleri entegre etmek için üçüncü taraf tedarikçilerin içeriklerini veya hizmetlerini kullanıyoruz. Bunun ön koşulu her zaman, üçüncü taraf tedarikçiler, IP adresleri olmadan içerikleri kullanıcıların tarayıcılarına gönderemedikleri için bunların, kullanıcıların IP adreslerini kullanabilmesidir. Dolayısıyla IP adresi bu içeriklerin görüntülenebilmesi için gereklidir. Sadece, her içerik tedarikçisinin IP adreslerini yalnızca içerik sağlamak için kullandığı içerikleri kullanmak için çaba gösteriyoruz. Üçüncü taraflar ayrıca, istatistiksel veya pazarlama amaçlı olarak piksel etiketlerini de ("web işaretleri" olarak da adlandırılan görünmez grafikler) kullanabilirler. "Piksel etiketleri" sayesinde, bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgiler değerlendirilebilir. Takma adlı bilgiler ayrıca kullanıcının aygıtındaki çerezlerde saklanabilir ve diğerlerinin yanısıra, tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, yönlendiren web sayfaları, ziyaret süresi ve çevrimiçi ürünümüzün kullanımına ilişkin başka bilgiler içerebilir ve diğer kaynaklardan bu gibi bilgilerle bağlanabilir.

 

23 Google yazı tipleri

Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda sağlayıcısının yazı tiplerini ("Google Fonts") yerleştiriyoruz.
Bir sayfayı açtığınızda tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler; bu sırada Google sunucuları ile IP adresinizin iletildiği bir bağlantı kurar. Bu husus, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. f bendi uyarınca meşru bir menfaat teşkil etmektedir.
Veri koruma beyanı: https://www.google.com/policies/privacy/, Devre dışı bırakma: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Google Etiket Yöneticisi

Bu web sitesi, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'ya ait Google Etiket Yöneticisi’ni kullanmaktadır. Google Etiket Yöneticisi, bir arayüz aracılığıyla web sitesi etiketlerini yönetmek için kullanılır ve web sitemizdeki hizmetlerin tam entegrasyonunu kontrol etmemizi sağlar. Bu, web sitemize kullanıcı erişimini değerlendirmek amacıyla esnek bir şekilde ek hizmetler entegre etmemize olanak tanır.
Google Etiket Yöneticisi, meşru menfaatlerimiz, yani hizmetlerimizi Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. f bendi uyarınca optimize etme kapsamında kullanılır.
Daha fazla bilgiyi Google Etiket Yöneticisi için veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

25 Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde "Google reCAPTCHA" (bundan sonra "reCAPTCHA" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.
ReCAPTCHA'nın amacı, bu web sitesine (örn. bir iletişim formuna) girilen verilerin bir kişi tarafından mı, yoksa otomatik bir program tarafından mı girildiğini kontrol etmektir. Bunun için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için reCAPTCHA çeşitli bilgileri değerlendirir (örn. IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde kalış süresi veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilir.
ReCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri, bir analizin yapıldığı konusunda bilgilendirilmez. Veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. f bendi kapsamında saklanır ve analiz edilir. Web sitesi operatörünün web ortamında sunduğu içerikleri kötü amaçlı otomatik casusluktan ve istenmeyen mesaj gönderilerinden koruma konusunda meşru menfaati vardır. Uygun şekilde onay alınması şartıyla, veriler yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. a bendi kapsamında işlenir; izin her zaman iptal edilebilir.
Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılarda bulunan Google Gizlilik Politikası ve Google Kullanım Şartları'nda bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de ve https://policies.google.com/terms?hl=de silinir.

 

26 E-posta iletişimi

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
İnternet sayfamızda ve imzalarımızda iletişim kurulabilecek e-posta adresleri verilmektedir. Bu durumda kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanır.
Bu bağlamda üçüncü şahıslara veri transferi yapılmamaktadır. Veriler yalnızca görüşmenin işlenmesi için kullanılacaktır.

2. Veri işleme için yasal dayanak
Bir e-posta gönderimi sırasında iletilen verilerin işlenmesi için Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. f bendi yasal dayanak teşkil etmektedir. E-posta iletişimi amacının bir sözleşme yapmak olması halinde işleme için Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. b bendi ilave yasal dayanak teşkil etmektedir.

3. Veri işlemenin amacı
Kişisel veriler, sadece iletişim kurma işlemlerini gerçekleştirebilmemiz için işlenir. Bu aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaati de içerir.

4. Saklama süresi
Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için bunlara gerek kalmadığında silinecektir. E-posta ile gönderilen kişisel veriler için bu süre, kullanıcıyla yapılan her görüşmenin sona ermesiyle biter. Görüşme, şartların ilgili konunun nihai olarak açıklığa kavuşturulduğu çıkarımında bulunmaya izin vermesi halinde sona ermiş olur.

5. İtiraz ve kaldırma olanakları
Bir kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişim kurduğunda kişisel verilerinin saklanmasına her zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez.

İletişim kurulması sırasında saklanan tüm kişisel veriler bu durumda silinir.

 

27 İletişim formu

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Internet sitemizde elektronik iletişim için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Bir kullanıcı bu seçeneği kullanırsa giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve kaydedilecektir. Bu veriler şunlardır:
Müşteri numarası, adı ve soyadı, cadde, ev numarası, posta kodu, şehir, ülke, konu alanı, telefon, e-posta, notlar

Mesaj gönderildiğinde ayrıca aşağıdaki veriler de saklanır:
İlgili verilerin bir listesi aşağıdadır. Örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:
(1) Kullanıcının IP adresi
(2) Kayıt tarihi ve saati
Verilerin işlenmesi için gönderme işlemi çerçevesinde onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına atıfta bulunulur.

Bu bağlamda üçüncü şahıslara veri transferi yapılmamaktadır. Veriler yalnızca görüşmenin işlenmesi için kullanılacaktır.

2. Veri işleme için yasal dayanak
Kullanıcı onayının olması halinde verilerin işlenmesi için yasal dayanak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. a bendidir. İletişimin amacının bir sözleşme yapmak olması halinde işleme için Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. parag. b bendi ilave yasal dayanak teşkil etmektedir.

3. Veri işlemenin amacı
Giriş maskesinden gelen kişisel veriler, sadece iletişim kurma işlemlerini gerçekleştirebilmemiz için işlenir. Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemeye ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya hizmet eder.

4. Saklama süresi
Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için bunlara gerek kalmadığında silinecektir. İletişim formunun giriş maskesinden gelen kişisel veriler için bu süre, kullanıcıyla yapılan her görüşmenin sona ermesiyle biter. Görüşme, şartların ilgili konunun nihai olarak açıklığa kavuşturulduğu çıkarımında bulunmaya izin vermesi halinde sona ermiş olur.
 
Veri koruma beyanı değişiklikleri ve güncellemeleri
Veri koruma beyanımızın içeriği hakkında düzenli olarak bilgi edinmenizi rica ederiz. Yaptığımız veri işleme işlemlerindeki değişiklikler bunu gerektirdiğinde veri koruma beyanımızı da bu değişikliklere uyarlayacağız. Değişiklikler katılımınızı (örneğin rızanızı) veya diğer kişisel bildirimleri gerektirdiğinde sizi bilgilendireceğiz.
scroll top