Menu

Duvar boluklar için enjeksiyon yöntemi

Filter
m_50213
m_50210
m_50212
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 95000)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Duvar boluklar için enjeksiyon yöntemi

Düşük basınçla çok aşamalı bir şekilde enjeksiyon yapılarak boşluklar, hatalı noktalar ve çatlaklar, büzüşmeyen bir enjeksiyon harcı kullanarak delik enjektörü yardımıyla doldurulur. Aynı enjektörler yardımıyla bir boru ile delik kanalı oluşturulur. Ardından daha iyi dağılması için basınçlı enjeksiyon (3-5 bar) yolu ile enjeksiyon malzemesi enjekte edilir Bu sayede enjeksiyon yapılan duvarda maksimum etki sağlanır.
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Uygulama hedefleri

 • Kılcal gözenek kanallarından nem taşınmasını azaltma
 • Çevreye bağlı denge nemine ulaşma
 • Nemin kılcal yollarla enjeksiyon yapılan bölgeden yükseğe taşınmasını önleme
 


Kullanım ve uygulama hedefleri: Alçak basınçla enjeksiyon

 • Homojen yapıdaki duvarlarda
 • Duvarda yüksek seviyede nem bulunması durumunda
 • Enjeksiyon malzemesinin duvarda eşit oranda ve hızlı dağıtılması

Avantajları

 • Dolgu malzemesinin inşaat malzemesi içinde en iyi şekilde dağılmasını sağlayan makine ile basınçlı enjeksiyon
 • İşleme uygun enjektör sistemleri ve aksesuarlar
 • Enjeksiyon bölgesinde duvar takviyesi ve stabilizasyonu
 • Boşlukların doldurulması sayesinde enjeksiyon sıvısı tüketimi düşük
 


Enjektör tipleri

 • Delik enjektörü (çelik)
 • Darbeli enjektör (plastik)

Enjeksiyon ve karıştırma cihazlarında beklenen özellikler

 • Enine kesit, enjeksiyon malzemesinin akış özelliklerine uyarlanmış olmalıdır
 • Basınç, yaklaşık 1-15 bar arasında kademesiz ayarlanabilir olmalıdır
 • Cihazın tüm parçaları enjeksiyon malzemelerine dirençli olmalıdır
 • Homojen biçimde karıştırılmalıdır
 • Karıştırma kalitesi aynı kalmalıdır
 • Enjeksiyon malzemeleri hareket halinde tutulmalıdır
 • Sevk kapasitesi nesneye uyarlanmış olmalıdır

Not

 • Yatay conta, yalnızca basınç ve rezervuar suyu hattından yüksekte enjeksiyon yolu ile yerleştirilir veya nüfuz ettirilir


Daha fazla bilgi için
"Kılcal yollarla nemin taşınmasına karşı onaylanmış malzemelerle enjeksiyon yöntemi" başlıklı WTA E.4-10 bilgilendirmesi, sayı 03.2015/D.

Islak üzerine ıslak uygulama ve çok aşamalı enjeksiyon (enjeksiyon tutkalı + mikroemülsiyon)

Uygulama hedefleri: Islak üzerine ıslak uygulama

 • Mikroemülsiyon için dışına akamayacağı bir enjeksiyon bölgesi oluşturmak amacıyla boşlukları doldurma
 • Duvardaki enjeksiyon alanını stabilize etme
 • Mikroemülsiyonun reaksiyona girebilmesi için enjeksiyon alanındaki alkaliliği artırma

Dolgu malzemeleri

 • Enjeksiyon tutkalının enjekte edilmesi (1. aşama) 
  • Çatlakları ve boşlukları doldurmak için 
 • Mikroemülsiyonun enjekte edilmesi (2. aşama) 
  • Yatay conta oluşturma

Uygulama hedefleri: Çok aşamalı enjeksiyon

 • Alkali özelliği düşük, homojen duvarlarda reaksiyon, bir aktifleştirici kullanarak başlatılır

Islak üzerine ıslak uygulamada çalışma seyri – 1. aşama

 • Deliklerin yerlerini yaklaşık 10-12,5 cm aralıklarla işaretleyin ve delin. Delik açarken çıkan tozu temizleyin, önceden açılmış matkap delikleri varsa bunları önce ıslatın
 • Eenjektörleri yerleştirin, sıkıştırın ve kilitleme parçalarını monte edin
 • Enjeksiyon malzemesini karıştırın
 • Enjeksiyon cihazını enjeksiyon malzemesi ile doldurun
 • Yaklaşık 2 bar enjeksiyon basıncı (bileşene bağlıdır) ile matkap deliklerine enjekte edin

Islak üzerine ıslak uygulamada çalışma seyri – 2. aşama

 • Enjeksiyon basıncı düştükten sonra (malzeme artık kilitleme parçasından dışarı akmaz) test borusu enjektörün içine itilir. İkinci enjeksiyon kanalı, enjeksiyon tutkalının sertleşmesinin ardından test borusu çıkarıldıktan sonra oluşturulur
 • Mikroemülsiyonu karıştırın ve yaklaşık 5 bar enjeksiyon basıncıyla (bileşene bağlıdır) enjekte edin
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren