Menu
Rissinjektion

Yatay yaltma

Yatay kilit (basınçlı enjeksiyon), sızarak yükselen nemi önleme amaçlı bir yalıtım sistemidir. Günümüzde kilerleri oturma alanına dönüştürenler çoğalıyor. Bu kalite gereksinimini karşılayabilmek için birçok durumda nemli duvarlara sonradan usulüne uygun bir yapı yalıtımı yapılmalıdır. Boşluklar olması halinde önce bunlar çimento lehimiyle doldurulur. Yatay blokajın amacı yapıdaki sızıntı yarıklarını daraltıp nemin daha fazla yükselmesini önlemek ve duvardaki nem oranını azaltmaktır. Boşluk doldurma ve yatay blokajı yerleştirme aynı dolguç sistemi üzerinden gerçekleşir.
Ayrıcalıklar ve faydalar
 • Enjeksiyon bölgesinde duvar sağlamlaşması ve duvar sabitleşmesi
 • Boşlukların önceden doldurulmasıyla enjeksiyon sıvısı kullanımı azalır
 • Daha az donanım gereklidir, örn. daha az matkap aşınması ve dolguç ihtiyacı
 • Metre başına daha az çalışma süresi
Uygulama örnekleri
 • Eski yapılara sonradan uygulanabilir
 • Yapıya ve nemlenme derecesine bağlı olarak çeşitli yöntemler uygulanabilir
 • Onarım çalışmalarının alt yapısı olarak ön incelemeler kaçınılmazdır
 • Yatay blokajlar yapı biriminin tüm enine kesiti üzerine uygulanmalıdır

 
Kullanım alanları
 • Boşluklu duvarlar
 • Tekdüze tuğla duvar
 • Alkalitesi düşük ve nemlenme derecesi %80’den az olan tekdüze tuğla duvar

Duvar boluklar için enjeksiyon yöntemi

Düşük basınçla çok aşamalı bir şekilde enjeksiyon yapılarak boşluklar, hatalı noktalar ve çatlaklar, büzüşmeyen bir enjeksiyon harcı kullanarak delik enjektörü yardımıyla doldurulur. Aynı enjektörler yardımıyla bir boru ile delik kanalı oluşturulur. Ardından daha iyi dağılması için basınçlı enjeksiyon (3-5 bar) yolu ile enjeksiyon malzemesi enjekte edilir Bu sayede enjeksiyon yapılan duvarda maksimum etki sağlanır.


ürünler hakkında daha fazla bilgi

Boluksuz duvar için enjeksiyon yöntemi

Seçilen enjeksiyon malzemesi, parçaya uygun olacak şekilde belirlenen sürekli basınç (3-5 bar) yardımıyla bir delik enjektörü üzerinden parçanın içine sokulur. Uygun bir etki alanı oluşmasını sağlamak için enjeksiyon malzemesinin görece eşit oranda dağılması önemlidir. Bu nedenle parçanın koşullarına bağlı olarak enjeksiyon basıncı uzun bir süre boyunca (örn. enjektör başına birkaç dakika) korunmalıdır.

 
scroll top