Menu

Ahap koruma

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158281 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158281 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

AHŞAP KORUMA / ÇÜRÜK ÖNLEME

Ahşap koruma, ahşabın veya ahşap yapıların bozulmasını veya değer kaybını önleyen tüm tedbirleri kapsamaktadır. Gerçek anlamda çürüme oluşumu Alman Medeni Kanunu'na (BGB) göre ciddi bir inşaat kusurudur. Genelde yüzeysel işlemler yetersiz kaldığı için enjeksiyonlu yöntemler uygulanmaktadır.

Avantajları ve faydaları

 • Ahşap koruma ve çürük önleme işlemlerinde basınçlı enjeksiyon ahşap ve duvar içerisinde en uygun dağılımı sağlar.
 • Püskürtme ve köpük yöntemleri yüzeylerde ve aralıklarda en uygun dağılımı sağlar
 • Standart enjeksiyon ve paker tekniğinin üretimi ve teslimi
 • Uzmanlar tarafından şartnamelere göre özel enjeksiyon pakeri üretimi
 • Enjeksiyon cihazları ve pakerleri ilgili malzemelerle birleştirilir

Uygulama alanları

 • Böcek ve mantara karşı önlem ve mücadele
 • Yangın güvenliğini iyileştirme
 • Direnci ve dayanıklılığı arttırma
 • Hava koşullarına karşı koruma (su, nem)
 • Duvarda tekrar mantar oluşumuna karşı önlem alma

Diğer bilgiler

 • Ahşap koruma ve çürük önlemede DIN 68800 uyarınca yetkili uzmanlar onarım tavsiyelerinin yer aldığı ahşap korumaya yönelik bir teknik inceleme raporu hazırlamalıdır
 • Harca uygun bir ahşap koruyucunun kullanımı, ör. enjeksiyonlu köpük harcı, laboratuar testleriyle onaylanmalıdır
 • Diğer öneriler WTA broşürlerinde yer almaktadır
 • Kullanılabilir enjeksiyon malzemeleri veya ahşap koruyucuları için: Alman İnşaat Teknolojisi Enstitüsü'nün (DIBT) yapı denetimi onaylı ahşap koruyucu endeksine bakınız
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

KÖPÜK İŞLEMİ

Avantajları ve faydaları

 • Tek bir işlemde malzemenin doğrudan uygulanması
 • Malzeme yapı malzemesine yapışır ve uzun süre nüfuz edebilir
 • Düşük malzeme kaybı
 • Tüm enjeksiyon cihazları için uygundur
 • Çok katmanlı veya boşluklu yapılarda kullanım
 • Etken maddelerin ahşap ve duvar yüzeylerine uygulanması için
DESOI Schaumverfahren
scroll top