Menu

Duvarda derz açma

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Duvar derzlerinin doldurulması

Sıvasız tuğla veya doğal taş duvarların onarımında, duvarın daha fazla neme maruz kalmasını önlemek amacıyla genellikle tüm derz dolgularının yenilenmesi gerekmektedir.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Uygulama Alanları

 • Duvar derzlerinin onarılması veya yenilenmesi
 • Gömme doğal taşların derzlerinin yenilenmesi/yeniden doldurulması
 • Büyük derz genişlikleri ve derinliklerinde püskürtmeyle derzleme
 • Derin delik doldurma

Malzeme seçimi

Malzeme seçiminde en belirleyici unsur mevcut malzemelerdir. Harçlar, mineral bağlayıcı maddelerden ve bazen katkı maddelerinden oluşur, ör.
 • Kireç harcı
 • Dolomit kireç harcı
 • Kireç çimento harcı
 • Roma çimentosu harcı
 • Traslı çimento harcı

Not: Derz harcı, makineyle uygulanabilmelidir

Uygulama örnekleri

 • Duvar derzleri
 • Zemin derzleri
 

Avantajları ve Faydaları

 • Temiz çalışma sağlar
 • Derzleri tamamen doldurma
 • Pompalanan miktar ve hız ayarlanabilir

İşlem adımları

 • Onarım mümkün değilse derz malzemesini tamamen sökün (ör. AS175 taş ve derz testeresi, No. 40020)
 • Derz kenarlarındaki tozu ve kopan parçaları temizleyin, gerekirse pürüzlendirin
 • İçme suyu niteliğinde su ile önceden ıslatın
 • Harcı derzlere doldurun
 • Yüzeyi işleyin
 • Derzlere bakım yapılması
 
Derz onarımına ilişkin notlar
WTA bilgi kitapçığı: "Doğal taş onarımı" 3-2, sayı 10.2016 D, Doğal taş onarımına ilişkin notları içeren WTA bilgi kitapçığı: "Duvarın korunması ve onarılması" E-7-1, sayı 02.2018/D (sarı baskı)
 
scroll top