Menu

Delikiçi ien paker

More Informations
Filter
Filter
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Delikiçi ien paker

Şişirme dolguçları delme teknolojisinin neredeyse tüm alanlarında, tünel inşaatı ve özel yeraltı inşaatında enjeksiyonlar için kullanılmaktadır. Bu enjeksiyonlar genellikle toprağın fiziksel özelliklerini veya sızdırmazlığı iyileştirmek için kullanılır. Ayrıca şişirme dolguçları sondaj deliği ölçme tekniğinde deneme enjeksiyonları, su tazyik denemeleri için ve sondaj deliğinde jeolojik keşifler için kullanılırlar.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers and Borehole seals

PDF german/english

PDF german/french

Technical Parameters
 open PDF

TEK YÖNLÜ ŞIŞIRME DOLGUÇLARI

Uygulama alanları

 • Farklı derinliklerde toprak sertleştirmeleri
 • Gevşek taşların sertleştirilmeleri
 • Kırık ana kaya sertleştirmeleri
 • Yapı bileşenlerine enjeksiyonlar
 • Yapı bileşenleri altındaki toprağa enjeksiyonlar
 • Tıkamalar
 • Yükseltme enjeksiyonları

Avantajları ve Faydaları

 • Yeniden kullanılabilir
 • Malzeme ileten parçalar paslanmaz çelikten
 • Sondaj deliğinin basit ve güvenilir şekilde tıkanması
 • Farklı derinliklerde kullanılabilir
 • Tüm parçalar kolayca değiştirilebilir

Dolguç unsurunun yerleştirme ve genişleme alanı

Sondaj deliğindeki konumlandırma için dolguç türüne bağlı olarak bir güvenlik ipi veya malzeme hortumu kullanılır. Şişirme dolguçlarının üstünlüğü dolum hortumunun büyük genişleme alanında yatmaktadır. Bunun yanında dolum hortumu sondaj deliği çeperindeki düzensizliklere uyum sağlayabildiği için çok iyi bir sondaj deliği sızdırmazlığı elde edilir. Böylece tüm dolum hortumu boyunca sondaj deliğinde eşit dağılmış bir gerginleşme sağlanır.

ÇIFT YÖNLÜ ŞIŞIRME DOLGUCU

Uygulama alanları

 • Özellikle bilezikli borularla yapılan enjeksiyonlar için
 • Farklı derinliklerde toprak sertleştirmeleri
 • Gevşek taşların sertleştirilmeleri
 • Kırık ana kaya sertleştirmeleri
 • Yapı bileşenlerine enjeksiyonlar
 • Yapı bileşenleri altındaki toprağa enjeksiyonlar
 • Tıkamalar
 • Yükseltme enjeksiyonları

Avantajları ve Faydaları

 • Yeniden kullanılabilir
 • Dolum hortumları tarafından sağlanan güvenilir sızdırmazlık enjeksiyon malzemesinin tam yerine yerleştirilmesini mümkün kılar
 • Geniş sıkma aralığı
 • Değişken sabitleme kuvveti
 • Malzeme ileten parçalar paslanmaz çelikten
 • Tüm parçalar değiştirilebilir
 • Çeşitli uzunluklarda mevcut

Dolum hortumu sızdırmazlık ve genişleme alanı

Çift yönlü şişirme dolgucunun dolum hortumu sondaj deliğinin düzensizliklerine veya bilezikli boruya uyum sağladığı için, şişirme basıncıyla ayarlanabilen daima iyi bir sızdırmazlık sağlar. Çift yönlü şişirme dolgucunun üstünlüğü dolum hortumunun büyük genişleme alanında yatmaktadır. Genişleme asgari sondaj deliği çapının 2 katı kadardır, ki bu sayede farklı büyüklükteki bilezikli borular için sadece bir tek dolguç gerekir

2K ŞIŞIRME DOLGUCU

Uygulama alanları

 • Farklı derinliklerde toprak sertleştirmeleri
 • Gevşek taşların sertleştirilmeleri
 • Kırık ana kaya sertleştirmeleri
 • Yapı bileşenlerine enjeksiyonlar
 • Temellere enjeksiyonlar
 • Yapı bileşenleri altındaki toprağa enjeksiyonlar
 • Tıkamalar
 • Yükseltme enjeksiyonları

Avantajları ve Faydaları

 • 2K enjeksiyon malzemeleri karıştırma borusuna kadar ayrı ayrı taşınır ve oraya varınca değişken bir sayıdaki sabit karıştırma uçlarıyla karıştırılır
 • Her iki bileşen hattı ve tek yönlü vanalar dolguçta ayrı ayrı yıkanabildiği için tekrar tekrar kullanılabilir
 • Dolum hortumunun büyük genişleme alanı sayesinde sondaj deliğinde güvenli bir sızdırmazlık ve değişken bir sabitleme kuvveti
 • Farklı derinliklerde kullanılabilir

Şişirme hortumu sızdırmazlık ve genişleme alanı

2K-Şişirme dolgucunu konumlandırmak ve daha sonra ayırmak için dolguca bağlanan bir güvenlik halatı kullanılır. 2K-Şişirme dolgucunun sağladığı özel yarar, hızlı tepki veren 2 bileşenli enjeksiyon malzemesinin iki bileşeninin ayrı ayrı karıştırma borusuna kadar iletilmesidir. Değişken sayıda statik karıştırma uygulaması olan bir statik karıştırma unsuru ilgili enjeksiyon malzemesi için en uygun karıştırma sonucunu garanti eder. Her iki bileşen borusu ve emniyet supabı da dolguç üzerinde ayrı ayrı durulanabilir. Bir başka yarar, şişirme hortumunun büyük genişleme kabiliyetidir. Dolguç türüne bağlı olarak genişleme, normal çapın 2 katına varmaktadır. Ayrıca şişirme hortumu sondaj deliği çeperinin düzensizliklerine fevkalade uyum sağlayabildiği için, 2K-şişirme dolgucu sondaj deliğinde çok iyi bir sızdırmazlık oluşturur. Bu sayede sondaj deliğinde neredeyse tüm şişirme hortumu boyunca eşit kuvvette ayarlanabilir bir gerginleşme güvenceye alınmış olur.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top